You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Witamy w projekcie BEGIN!

Projekt BEGIN ma na celu dostarczenie kompleksowego programu, skierowanego do głównych interesariuszy rynku pracy w odniesieniu do zmniejszenia niedopasowania umiejętności studentów do umiejętności poszukiwanych przez rynek. BEGIN promuje inicjatywę zaangażowania się w systematyczny i stały dialog instytucji szkolnictwa wyższego, pracodawców i wszystkich zainteresowanych stron.

REZULTATY INTELEKTUALNE

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

PARTNERZY